FANDOM


III. Batuhanus ya da Büyük Batuhanus ( tam adı : Batuhanus Yıldırımus Sezar ; MÖ (?)- MÖ 11 Mart 31 ) Roma İmparatoru ve ünlü gezgin. Gittiği ve gördüğü şehirlerdeki halkın içsel ve dışsal halini kitaplara aktarmakla kalmamış , yolculuğu sırasında başından geçen olayları da halka anlatmıştır.

MÖ 62'de dedesi Gaius Julius Sezar'ın yakınında bulunmaya başlamıştı. O yıl içerisinde Senatoda gürültü ve kargaşa eksik olmuyordu. Senato'da yerini alan Batuhanus , hedefi Konsüllük olan dedesi Sezar'ı hep destekledi. Ona karşı özel bir hayranlığı vardı. Onunla beraber kılıç kuşanmak , barbar kanı akıtmak istiyordu.

Dedesi Sezar;  Marcus Licinius Crassus ve Gnaeus Pompeius Magnus'la birlikte gayri resmi olarak Roma politik yaşamına birkaç yıllığına yön verecek olan birinci üçlü yönetimi (Triumvirlik - MÖ 63 ) kurdu. Bu sırada MÖ 133'de Roma'ya bağlanmış olan Bergama Krallığı , I. Umutimenes(doğu kaynaklarında Kayanos diye geçer) önderliğinde küllerinden yeniden doğmuştu. Umutimenes ,1-2 yıl sonraysa Roma'nın içişlerine karışmaya başlayacak ve Kuzey Afrika'da bir kaç yıl Batuhanus'u terletecek büyük bir isyanın çıkmasında rol oynayacaktı.

Kişiliği Edit

Tarih kitaplarında kişiliğine pek yer verilmemesine rağmen , onun hırslı ve büyük bir barbar düşmanı olduğunu  Appian, Suetonius,Plutarch, Cassius Dio ve Strabo gibi tarihçiler aktarmışlardır. " Ben ve Dedem " adlı kitabında da barbarların tuvalet kültürünü , dinlerini , yaşayış tarzlarını vb. küçümsemekle kalmamış , rivayetlere göre Galya köyündeki Belenus heykelinin tahrip edilmesine de o sebep olmuştur. Bu nedenle MÖ 52'de Vercingetorix'in Roma'ya karşı isyana kalkıştığı tezini savunan tarihçiler de yok değildir.

Hayatı Edit

Erken Dönem Hayatı Edit

Soyu : Julus'a, dolayısıyla da tanrıça Venüs'e dayanan;  Antik Roma'nın patrici sınıfına mensup Julius Ailesinden gelmektedir. Doğum tarihi tam olarak bilinmese de çoğu tarihçi MÖ 80'den önce doğamayacağına kanaat getirmektedir. Ona dedesi 9-10 yaşlarındayken hitabet eğitimi vermiştir. Böylece siyasi hayata atılmayı o yaşlarda kafaya koymuştur. MÖ 73-71'de Spartaküs liderliğindeki köle isyanında babası Flavius Julius Nupos'u kaybetmiş ve o yıllarda kölelere kin gütmeye başlamıştır. Rivayetlere göre MÖ 71'de Spartaküs Roma'yı terkederek kaçmıştır. Ama başka rivayetlere göreyse Crassus onu çarmıha gerdirtmiştir. Çarmıha gerdirttiğini söyleyenler Batuhanus'un Spartaküs'ü taşlayarak öldürdüğünden de bahsederler.

Geç Dönem Hayatı Edit

MÖ 62'de dedesi sayesinde Senato'ya girerek en büyük hayalini gerçekleştirmiş oldu. Fakat o dönemlerde Senato kavgalardan ve küfürlerden geçilmiyordu. Dedesinin en büyük amacı Konsül olmaktı. Bunu bilen Batuhanus ise dedesini Senato'da desteklemekten geri kalmadı.

Bu dönemde Bergama eyaletinde huzurluklar baş göstermiş ve Senato kararıyla isyanı bastırması için Batuhanus'un çocukluk arkadaşı Talatius bölgeye gönderilmişti. Vali Flavius Varus öldürülmüş ve " Filozof " Umutimenes belediye binasını talan ederek kendisini o bölgenin Kralı ilan etmişti. Talatius'un lejyon gücünü kıran Umutimenes , " kaya kadar sert ve dayanıklı olması " nedeniyle doğu kaynaklarında " Kayanos " olarak adını yazdırmıştı.

Taraflar Ordu Sayısı Ölü Sayısı
Talatius 25.000 6100
I. Umutimenes 34.000 (?) 5200

Talatius'un bu ağır yenilgiyi almasıyla birlikte Birinci Üçlü Yönetim ; Talatius'un tüm yetkilerini elinden almış ve onu sıradan bir Garnizon komutanlığına vermişti. Bazı tarihçiler ; Talatius'un Batuhanus'u dedesine karşı kışkırtmasının temel nedeninin bu olduğunu söylerler.

Aradan birkaç yıl geçtikten sonra Kral I. Umutimenes , Gaius Julius Sezar'ın ve Batuhanus'un Galya Seferine çıkmasını fırsat bilip Kuzey Afrikadaki Kartaca şehrine bir tüccar kılığında girdi. Buradaki halk vergilerden, açlık ve sefaletten rahatsızdı ve birinin Kartacadaki zalim Valiye dersini vermesi gerekiyordu. Bunu iyi bilen Umutimenes halkla irtibata geçerek onlara gizlice gemiler yükü silah yardımında bulundu. İlk çıkan mahallesel isyanda Valinin güçleri üstün gelse de Umutimenes ile Ertu sırt sırta verdi ve Valinin güçlerini püskürttüler. İsyanın kırıldığını sanan vali birkaç esiri çarmıha gererek normal yaşantısına geri döndü. Fakat Villa yangını ( MÖ 57) olayıyla Vali yatağından kalkamadan öldürüldü ve Kartaca şehri yağmalanmaya başlandı. Bu yıldan sonra Kartaca şehrinin ismi Ertu olacaktı ve Batuhanus'u en çok uğraştıran ikinci bir devlet kurulacaktı.

Galya Seferi Edit

Tarih kitaplarında neredeyse hiç mi hiç Batuhanus'un Galya seferindeki isminden söz edilmemektedir fakat kendisinin sefer sırasında yazdığı tahmin edilen " Ben ve Dedem " kitabına göre MÖ 52'deki Vercingetorix İsyanında bizzat isyancı birliklerini yararak Vercingetorixi kendi eliyle teslim almıştır. Hatta yazdığı bu kitapta , Barbarların kötü yaşantılarını da yer vermiştir. Bu seferdeki başarılarına çöreklenip ballandıra ballandıra anlatan dedesini annesinin ve can yoldaşı Talatius'un kışkırtmalarıyla tarihe gömmüştür ( MÖ 44 ).

İtalya Seferi Edit

MÖ 50'de torununun başarılarını kendisinin başarıları gibi gösteren Julius Sezar , Romada tüm Senatorleri kendine bağladı ve Konsüllüğe yükseldi. Bu başarılarını duyan Mısır Kralı kızı Kleopatra'yı Sezarla evlendirdi. Annesinin ve Talatius'un kışkırtmaları sonucuyla Batuhanus , Kleopatrayı kaçırarak onla nikah kıydı. Bunu haber alan Sezar ise torunu Batuhanus'a bir ultimatom gönderdiyse de bir işe yaramadı. MÖ 45'te Roma önlerine gelen Batuhanus Legionus birliği , senatörlerin barış ricalarına rağmen şehire girdi. Şehirde Batuhanus'u bekleyen kalabalık Roma ordusu ile karşı karşıya geldi.

Taraflar Birim Sayısı Ölü Sayısı
Sezar 28.000 8.600
Batuhanus 13.000 1.300

Sezar'ın ölmesiyle beraber karşı taraftaki askerler Batuhanus'a biat ettiler. Birkaç Sezar yanlısı asker ile senatör iş birliği yaparak Batuhanus'a süikast girişiminde bulundularsa da olayı fark eden Batuhanus bu komplodaki tüm herkesi çarmıha gerdirip Roma'yı yaktı. (MÖ 43)

Ertu Kuşatması Edit

Roma Eyaletinden ayrılan Kartacada -MÖ 57den itibaren Ertu - güçlü bir Krallık kurulmuştu. Umutimenes'in yardımları sonucu kurulan Ertu Krallığının kökünü kazımayı hedef edinen İmparator Batuhanus , MÖ 41 de hem İberyadan hem de Sicilya tarafından Ertu Krallığını kıskaca almak istediyse de Bergama Kralı I. Umutimenes'in donanmaları Roma donanmasını büyük bir yenilgiye uğrattı. Çok fazla adam kaybeden I. Umutimenes Efes'e geri çekilmek zorunda kalınca Ertu Şehrinin batI kıyıları savunmasız kaldı. Bu durumu gören İmparator Batuhanus İberyadaki orduyu geri çağırdı ve büyük bir donanma hazırlattı. İlk Ertu şehri kuşatmasında Batuhanus'un bir dişi kırıldı ve askerlerine geri çekilme emrini verdi. Ertesi yıl daha büyük bir donanma birliğiyle gelen Batuhanus 22 günlük bir kuşatma savaşından sonra Ertu'nun kellesini kale duvarına astı.

Taraflar Birim Sayısı Ölü Sayısı
III.Batuhanus 49.300 11.000
Ertu 67.000 39.000
I.Umutimenes 800 67

Ölümü Edit

Ölümü hakkında pek bir şey bilinmese de iki büyük rivayet kabul görmektedir. Birincisi General Meltem'in Romaya girmesi sonucu bağırsakları deşilerek öldürülmüştür. Bir diğeriyse bir kış akşamında Talatius'un şarabına kattığı zehir sebebiyle ölmüş olmasıdır. [1]

Başlangıç

Başlangıç

  1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100005015029108 https://tr.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCl_Sezar https://tr.wikipedia.org/wiki/Galya_Sava%C5%9Flar%C4%B1 https://tr.wikipedia.org/wiki/Spartak%C3%BCs