FANDOM


Garamantes kelimesi ''igherman/iɣerman'' kelimesinden türemiş olup günümüz Berbericesinde de kelime manasıyla ''şehirler'' anlamına gelir.Ama bizim asıl aradığımız anlamı ise muhtemelen ''igerramen'' kelimesinden türemiş olan ''azizler, kutsal insanlar'' anlamına gelmektedir. Türkçe'de Garamantlar olarak geçer. Garamantlar yaşam yeri açısından Sahra çölünün genelinde yaşamış insanlardır.Ama büyük ihtimalle oyunda geçen kısım da asıl medeniyet kurdukları yer olacaktır.Yani bugünkü Libya'nın Fizan şehri...

Garamantes antik çağ Libyası'nın Güneybatısında yaşayan Sahra Berberileri olup burada ciddi manada gelişmiş ve ilerlemiş medeniyet kurmuş olan insanlardı.Sahra çölünde günümüz Libya sının Fizan şehrinde müreffeh(refah sahibi) Berberi Krallıkları ve birçok şehir devletleri kurmuşlar ve çok ayrıntılı, karmaşık yeraltı sulama sistemi kullanmışlardır.M.Ö. 500 ile M.S. 700 yıllarında Sahra çölünün yerel güçlerini oluştururlardı.

Garamantlar hakkında çok az metinsel bilgi vardır.Hatta Garamantes ismi bile Yunan kökenli bir isim olup Romalılar tarafından sonradan benimsenmiş, kabul edilmiştir.Mevcut, edinilmiş bilgiler ise çoğunlukla Yunan ve Roma kaynaklarından gelir.Bölgedeki arkeolojik kazıların yanı sıra; harabelerdeki, kalıntılardaki geniş çapta birçok alanda  (malesef) kazı çalışmaları da yapılamamıştır.Diğer önemli bilgi kaynakları ise yaşamı diri tutmayı, yükseltmeyi amaçlayan hayat önceliklerini tasvir eden bölgedeki bol kaya resimleri, sanatlarıdır.(Şu bildiğimiz üstüne resim falan yapılan kayalar)                                                         GARAMANTLARIN YAŞAM ŞEKLİ 1960'larda Arkeolaglar Garamantların başkentinin(Günümüz Germa şehri-günümüz Sabha şehrinin 150 km. batısı) bir bölümünde kazı çalışması yaptı ve orayı Garama(aslında burası medeniyetin bir önceki başkenti Zinchecra şehridir.Asıl Garama'ya çok da uzak olmayan bir yere kurulmuştur.) olarak adlandırdı.Günümüz çalışmaları gösteriyor ki Garamantlar 8 büyük ana şehre sahiptiler ki bunlardan 3'ü 2004 yılında incelenmiş ve araştırılmıştır.Ek olarak, sayıca fala olan diğer (küçük çapta) şehirlere de sahiptiler.Garama merkezde 4000 kişilik, 5km yarıçapa kadar olan civar köylerde ise 6000 kişilik nüfusa sahipti. Garamantlar birer çiftçi ve tüccarlardı.Temel beslenme şekillerini incir, arpa ve buğday oluştururdu.İthal edilen şarap, zeytinyağı, kandil ve Roma sofralarında olan yiyeceklere karşılık buğday, tuz ve köleleri değişirlerdi. Strabo ve Pliny isimli tarihçilere göre Garamantlar Tibesti dağlarında Amazonit ocakları işletmişledir. 2011 yılında Efthymia Nikita Garamantlıların iskeletlerinde düzenli bir savaş durumu yada ağır,yoruculuk (çalışkanlık) ifade eden belirtilere rastlanmadığını aktardı.'''Garamantlar (iskeletleri) gösterdiki üst uzuvlarda zirai toplumlarda bulunan, örnek teşkil eden düşük cinsel dimorfizm işaretlerine rastlanmıştır. ki bu özellikle erkeklerin savaşta ve inşaat işlerinde çokta yoğun olmadığını ima eder.[...] Garamantlar daha az sert hayat koşulları olan toprakları işgal etmede diğer Kuzey Afrika topluluklarına nazaran sistematik olarak daha sağlam, güçlü değillerdi.Bütün bunlar gösteriyor ki Sahra çölünde yaşam, güç gerektiren, özellikle yorucu günlük aktivitelere gerek olmadığını gösteriyordu. ‘’ Uan Muhuggiag da Profesor Fabrizio Mori tarafından gerçekleştirilen ''Siyah Mumya'' isimli keşif bölgede uzun zamandır mumyalama geleneğinin olabileceğini gösterdi.                                                           ARKEOLOJİK KALINTILAR
Harabeler çok sayıda mezarlıklar, şehitlikler ve kaleler  içeriyor.Garamantlar çöl kumlarının da altında olan kireçtaşı tabakalarının daha da altında olan fosil sularına ulaşmak için yeraltı tünel ağları ve miller inşa etmişlerdir.Bunlar M.Ö. 200 ile M.S. 200 arasında yaygın olarak kullanılmıştır.Ama kullanılmaya en azından 7. yy. ın sonuna kadar devam edilmiştir.Belkide daha fazla... Bu tünel ağları Foggaras olarak bilinmektedir.Bu ağlar tarımın daha verimli olmasını sağlamış ancak bu sistemin sürdürülebilmesi için işçi köle sistemi kullanılmıştır.         
                                                          TARİHİ Garamantlar muhtemelen  kabile halkı olarak M.Ö. 1000 de kurulmuştur.Kayda geçmiş kaynaklarda ilk defa M.S. 5. yy.da görülmüştür. Herodotus a göre Garamantlar çölde yaşamış olan, 4 atlı chariot kullanan, sığırlar güden, hurma yetiştiren ''ilkel insan'' yada ''mağara insanı'' olarak avlanan ''çok büyük bir ulustur.'' Romalı tasvirler onları üzerlerinde dinsel izler ve dövmeler taşıyan kişler olarak  tanımlar.Tacitus onların hakkında asi Tacfarinas'a yardım ettiğini ve Roma sahil devletlerini yağmaladığını yazar. Pliny the Elder'e göre nihayetinde Romalılar Garamantlıların yağmalarından bıkmışlar ve Lucius Cornelius Balbus M.S.19 yılında 15 şehri el geçirmiş,  Septimius Severus ise M.S. 202 yılında Garama'nın başkentini ele geçirmiştir. M.S. 150 yıllarında Garamantian Krallığı   [günümüz Libyasının merkezinde (Fizan'da) temel olarak varlığını hala devam ettiren '''Wadi al-Ajal'''da] günümüz Güney Libya'sında toplamda  180.000 km2 alanı kaplıyordu.Asıl varlığını M.Ö. 400 ile M.S. 600 arasında sürdürmüştür. Garamantlıların düşüşününe  belkide sürekli kötüye giden iklim koşulları yada aşırı su kullanımı sebep olmuştur.Aslında bugünkü çöl olan yerler bir zamanlar elverişli ve güzel tarımın yapılabildiği topraklardı ve yaklaşık 1500 yıl önce Garamantlar tarafından sulama sistemi olarak geliştirilmiş ve kullanılmıştı.Fosil kaynak suları yenilenemeyen kaynak olduğu için ve 6 asırdan fazla bu krallık tarafından kullanıldığı için su seviyesi oldukça düşmüştür.Krallık en sonunda çökmüş ve parçalanarak yok olmuştur.!!!


Bu resimde M.S. 117-138 yılarında Hadrian tarafından yönetilen Roma imparatorluğunun haritası verilmiştir.