FANDOM


Alanlar, İskit-Sarmat kökenli göçebe halk. Total War Attila'da da  göçebe olarak başlayacakladır diye düşünüyorum. İsa'dan Önce Kazakistan sınırları içinde yaşadıkları saptanan bu halk Kavimler Göçü ile Alanların büyük bir bölümü Volga ırmağını geçerek Don ırmağı civarlarına, Kırım ve Kuzey Kafkasya topraklarına gelerek bu bölgelerde uzun yıllar hakimiyet kurmuşlardır

Alani map

Kafkasya bölgesine ulaştıktan sonraki göç haritaları

Alanlar'ın en uzun süre varlıklarını sürdürdükleri coğrafya 18. yüzyıla kadar gelen varlıkları ile Kafkasya'dır.

Kafkasya'da Neler Oldu

Kafkasya Alanları'nın büyük çoğunluğu 9. Yüzyılda ki halk göçüne katılarak Avrupa'ya yayılmışlardır. Kalanlar ise Kafkasya'da yerleşik hayata geçmiş ve burda Moğol istilasına kadar sürecek olan Alaniya olarak bilinen, Alan ve Kafkasya'nın yerli halkını içine alan bi devlet kurmuşlardır. 12. yüzyılda Moğol ve Tatar istilaları ile yıkılan Alaniya halkı, merkez bölgede ki dağlık arazilere  ya da Kafkas Dağlarının diğer yanına yerleşmek zorunda bırakılmıştır.Buralarda yerel halkların da karışması ile Osetya'lı olarak yaşamlarını sürdürmüş ve Kuzey Kafkasya'daki halkların etnik kökeninde(Karaçay-Balkar) önemli rol oynamışlardır. Alanlar son yıllarını, bugünkü Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Malkar topraklarının Beştav ve Abhazya’nın Kodor ırmağı çevresinde ve yüksek dağlık vadilerde 18'ci yüzyıla kadar sürdürmüşlerdir

Alaniya Devlet Haritası:

.
Alania 10 12